SILNA POLSKA,
TO SILNA GOSPODARKA

Jacek Protasiewicz

więcej

SILNA POLSKA,
TO SILNA GOSPODARKA

Jacek Protasiewicz

Nie wolno nam spocząć na laurach. Nasz wspólny polski sukces wciąż zbyt słabo przekłada się na codzienne życie polskich rodzin. To jest to, co musimy zmienić.

 

Silna Polska to - silna polska gospodarka. Od tego zależy pozycja Polski w Europie i na świecie. Przede wszystkim jednak od tego zależy życie większości z nas. Rozwój gospodarki - to w perspektywie spokojni o swoją przyszłość, zarabiający godziwe pieniądze Polacy. To nie jest marzenie, to cel i zadanie do wykonania.

 

Ostatnie osiem lat to bezprecedensowe, prowadzone z ogromnym rozmachem inwestycje w infrastrukturze, które będą fundamentem rozwoju Polski przez wiele pokoleń. Nadrabiamy dziesięciolecia zaniedbań i robimy to w sposób i w tempie, które wszystkich zadziwiają.

 

Nie wolno nam spocząć na laurach. Nasz wspólny polski sukces wciąż zbyt słabo przekłada się na codzienne życie polskich rodzin. To jest to, co musimy zmienić.

 

Nie dajmy się zwieść zbyt łatwym receptom politycznych szarlatanów. Droga do sukcesu nie jest łatwa. Tylko ciężka praca, poparta wiedzą i doświadczeniem mogą nas do niego doprowadzić. Mam i wiedzę i doświadczenie, również międzynarodowe. Lubię i umiem ciężko pracować dla kraju. Chcę zmieniać Polskę na lepsze, również z myślą o przyszłości mojego dziesięcioletniego syna. Wszystko to stawiam do Państwa dyspozycji, a siebie pod Waszą ocenę.

 

Proszę o zaufanie i głos.

Jacek Protasiewicz

 

 

Silna Polska

 

Mądra równowaga w relacji pracodawca-pracownik to warunek konieczny dalszego stabilnego rozwoju polski.

Silna Polska

 

Mądra równowaga w relacji pracodawca-pracownik to warunek konieczny dalszego stabilnego rozwoju Polski.

Za kluczowe uważam :

 

- rozruch programów wspierających przekwalifikowania zawodowe w odpowiedzi na bieżące i przyszłe potrzeby europejskiego rynku pracy

- ułatwienia i wsparcie w zakresie startu zawodowego osób młodych w szczególności przez odbudowę i rozwój szkolnictwa zawodowego

- uproszczenie systemu podatkowego i ograniczenie biurokracji stałe podnoszenie nakładów na edukację i idące za tym zwiększanie jej efektywności i poprawę jakości

 

W relacji państwo-przedsiębiorca :

 

- ułatwienia i wsparcie dla małych i średnich firm, w tym szczególnie firm rodzinnych

- zmianę sposobu działania aparatu skarbowego, przyjęcie zasady domniemania niewinności podatnika oraz odpowiedzialności urzędnika za podejmowane decyzje

- systemowe wsparcie dla podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności polskich firm Silny Wrocław

 

 

Silny Wrocław i Dolny Śląsk

 

Wrocław to nasza duma i radość. Wszyscy chcemy, aby rozwijał się jeszcze szybciej, lepiej i mocniej. Aby tak się stało, musimy wykorzystać wszystkie możliwości.

Silny Wrocław i Dolny Śląsk

 

Wrocław to nasza duma i radość. Wszyscy chcemy, aby rozwijał się jeszcze szybciej, lepiej i mocniej. Aby tak się stało, musimy wykorzystać wszystkie możliwości.

Wrocław ma niezwykłą szansę stać się polską doliną krzemową.

 

W Parlamencie Europejskim Jacek Protasiewicz zajmował się ochroną Polaków przed dyskryminacją na unijnych rynkach pracy oraz wsparciem dla naszych rodaków na dawnych Kresach Wschodnich. Jako Wiceprzewodniczącemu Parlamentu podlegały mu relacje z krajami Partnerstwa Wschodniego oraz ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO.

 

Dolny Śląsk jest zróżnicowany gospodarczo i społecznie.

 

Przykłady wielkiego sukcesu sąsiadują z obszarami wymagającymi wciąż dużych nakładów, zarówno na infrastrukturę, jak i pomoc społeczną. Trzeba zadbać o zrównoważony rozwój naszego regionu. Wiem, jak to zrobić.

 

 

WOLNOŚĆ

 

Dla mojego pokolenia wolność była najważniejsza. Była początkiem i końcem. Czuliśmy, że bez niej nic się nie uda, nic się nie zmieni.

WOLNOŚĆ

 

Dla mojego pokolenia wolność była najważniejsza. Była początkiem i końcem. Czuliśmy, że bez niej nic się nie uda, nic się nie zmieni.

W latach osiemdziesiątych Jacek Protasiewicz aktywnie angażuje się w działalność opozycyjną. Był podziemnym kurierem, członkiem Komisji Krajowej NZS, a później przewodniczącym tej organizacji na Uniwersytecie Wrocławskim. Był aresztowany i przesłuchiwany przez służby bezpieczeństwa PRL. W wolnej Polsce już jako europarlamentarzysta stał się jednym z głównych obrońców wolności obywatelskich i praw człowieka w krajach Europy Wschodniej.

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Na początku wolnej Polski wygrywali Ci, którzy odwagę wizji umieli połączyć z konsekwencją i przede wszystkim odpowiedzialnością. Tak było we Wrocławiu, który stał się pierwszym, prawdziwie europejskim miastem w Polsce.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Na początku wolnej Polski wygrywali Ci, którzy odwagę wizji umieli połączyć z konsekwencją i przede wszystkim odpowiedzialnością. Tak było we Wrocławiu, który stał się pierwszym, prawdziwie europejskim miastem w Polsce.

W latach dziewięćdziesiątych Jacek Protasiewicz odpowiadał za kontakty międzynarodowe oraz kreowanie wizerunku Wrocławia. Uczestniczył m.in. w przygotowaniu wizyty Jana Pawła II w 1997 roku oraz obchodów Millenium Wrocławia w roku 2000. Jako radny Sejmiku był twórcą Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, a później także pomysłodawcą Europejskiego Instytutu Technologicznego we Wrocławiu.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

Bezpieczeństwo Polski i Polaków to najwyższe dobro. Jego warunkiem jest bezpieczna, stabilna i solidarna Europa.

BEZPIECZEŃSTWO

 

Bezpieczeństwo Polski i Polaków to najwyższe dobro. Jego warunkiem jest bezpieczna, stabilna i solidarna Europa.

W Parlamencie Europejskim Jacek Protasiewicz zajmował się ochroną Polaków przed dyskryminacją na unijnych rynkach pracy oraz wsparciem dla naszych rodaków na dawnych Kresach Wschodnich. Jako Wiceprzewodniczącemu Parlamentu podlegały mu relacje z krajami Partnerstwa Wschodniego oraz ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO.

 

 

48 lat, mąż Patrycji i tato Piotrka; absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego; w latach 80. działacz opozycji demokratycznej i lider wrocławskiego NZS; stypendysta The Kettering Foundation w USA; szef promocji miasta Wrocławia; radny Sejmiku Dolnośląskiego; poseł na Sejm RP; poseł i Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego; przewodniczący Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku

48 lat, mąż Patrycji i tato Piotrka; absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego; w latach 80. działacz opozycji demokratycznej i lider wrocławskiego NZS; stypendysta The Kettering Foundation w USA; szef promocji miasta Wrocławia; radny Sejmiku Dolnośląskiego; poseł na Sejm RP; poseł i Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego; przewodniczący Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku

 

Premier Ewa Kopacz

“Jacek Protasiewicz to świetny
fachowiec na te trudne czasy.”

 

poparcie od Ewy Kopacz

 

 

Bogdan Zdrojewski

Zagłosuje Pan na Jacka Protasiewicza?

 

Bogdan Zdrojewski:
Tak, ma mój głos. Znam go od połowy lat osiemdziesiątych.
Wiem, jakie ma kompetencje polityczne, zdolności organi-
zacyjne i niezbędny brak lęku wobec trudnych wyzwań
i poważnych przeciwników.

 

poparcie od Bogdana Zdrojewskiego

 

 

Cezary Przybylski,
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

“Jacek jest naszym przewodnikiem. Wyznacza kierunki i wciąż mobilizuje do jeszcze większego wysiłku w naszej pracy. Jest też wielkim patriotą Dolnego Śląska. W moim głębokim przekonaniu nikt lepiej niż on nie zadba o sprawy ważne dla wszystkich Dolnoślązaków.”

 

poparcie od Cezarego Przybylskiego

 

 

Rafał Dutkiewicz

Jest tylko kilka osób z Wrocławia, które zbudowały sobie silną pozycję w Warszawie. Wrocław potrzebuje takich osób, aby w najlepszym tego słowa znaczeniu walczyć tam o nasze interesy. Jacek Protasiewicz jest taką osobą. Będę na niego głosował i proszę Państwa o głos na Jacka Protasiewicza.

 

poparcie od Cezarego Przybylskiego

 

 

JACEK PROTASIEWICZ

PROSZĘ O GŁOS

 

 

 

Sfinansowano ze środków KW Platforma Obywatelska RP

 

go to top
Jacek Protasiewicz Twitter Jacek Protasiewicz Twitter Jacek Protasiewicz Facebook Jacek Protasiewicz Facebook